A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Bielice

Bielice
brak 1.13% 1.29% 1.45% 1.61% 1.77% 1.93% 2.09% 2.25% 2.41% 2.57%
danych 1.28% 1.44% 1.60% 1.76% 1.92% 2.08% 2.24% 2.40% 2.56% 2.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 441
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:318
Liczba ważnych kart:318
Frekwencja wyborcza:13.03%
Liczba głosów ważnych:294
% głosów ważnych:92.45%
Liczba głosów na listy komitetu:4
% 1.36%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 0 0.00 0.00
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 3 75.00 1.02
BACHALSKI Dariusz Jacek 1 25.00 0.34
MARKIEWICZ Dorota 0 0.00 0.00
SZOSTAŁO Wiktor 0 0.00 0.00
WOJTCZAK Kinga 0 0.00 0.00
SZURA Zbigniew Jan 0 0.00 0.00
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0 0.00 0.00
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
KASZNIA Magdalena Anna 0 0.00 0.00