A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Gmina Bielice

Bielice
brak 0.00% 0.11% 0.23% 0.34% 0.45% 0.57% 0.68% 0.79% 0.90% 1.02%
danych 0.10% 0.22% 0.33% 0.44% 0.56% 0.67% 0.78% 0.89% 1.01% 1.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 441
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:318
Liczba ważnych kart:318
Frekwencja wyborcza:13.03%
Liczba głosów ważnych:294
% głosów ważnych:92.45%
Liczba głosów na listy komitetu:3
% 1.02%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 1 33.33 0.34
DYMITRIADIS Dimitris 0 0.00 0.00
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 1 33.33 0.34
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 0 0.00 0.00
OYEDEMI Dorota Barbara 0 0.00 0.00
ADEL Juliusz Wilhelm 0 0.00 0.00
MIETLICKI Mateusz Marcin 0 0.00 0.00
MICHALSKI Daniel 0 0.00 0.00
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 1 33.33 0.34