A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat pyrzycki 

pyrzycki
brak 0.00% 0.11% 0.23% 0.34% 0.45% 0.57% 0.68% 0.79% 0.90% 1.02%
danych 0.10% 0.22% 0.33% 0.44% 0.56% 0.67% 0.78% 0.89% 1.01% 1.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 236
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 022
Liczba ważnych kart:5 021
Frekwencja wyborcza:15.58%
Liczba głosów ważnych:4 780
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:34
% 0.71%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielice 2 441  318  318  294  1.02
Kozielice 2 103  272  272  253  0.00
Lipiany 4 900  815  815  771  0.78
Przelewice 4 277  500  500  476  0.42
Pyrzyce 15 688  2 745  2 744  2 631  19  0.72
Warnice 2 827  372  372  355  1.13
Ogółem 32 236  5 022  5 021  4 780  34  0.71
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 12 35.29 0.25
DYMITRIADIS Dimitris 3 8.82 0.06
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 1 2.94 0.02
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 4 11.76 0.08
OYEDEMI Dorota Barbara 1 2.94 0.02
ADEL Juliusz Wilhelm 0 0.00 0.00
MIETLICKI Mateusz Marcin 0 0.00 0.00
MICHALSKI Daniel 7 20.59 0.15
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 6 17.65 0.13