A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Bielice

Bielice
brak 15.42% 17.02% 18.61% 20.21% 21.81% 23.41% 25.00% 26.60% 28.20% 29.79%
danych 17.01% 18.60% 20.20% 21.80% 23.40% 24.99% 26.59% 28.19% 29.78% 31.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 441
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:318
Liczba ważnych kart:318
Frekwencja wyborcza:13.03%
Liczba głosów ważnych:294
% głosów ważnych:92.45%
Liczba głosów na listy komitetu:51
% 17.35%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 29 56.86 9.86
BUKIEWICZ Bożenna 1 1.96 0.34
GRODZKI Tomasz Paweł 14 27.45 4.76
KUNICKA Halina 2 3.92 0.68
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 1 1.96 0.34
MACHALICA Krzysztof Edward 0 0.00 0.00
ŁAWRYNOWICZ Zofia 1 1.96 0.34
MARCINKIEWICZ Mirosław 0 0.00 0.00
ŁĄCKI Artur Jarosław 0 0.00 0.00
KOCHAN Magdalena Maria 3 5.88 1.02