A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Malechowo

Malechowo
brak 4.96% 8.25% 11.55% 14.84% 18.14% 21.43% 24.72% 28.02% 31.31% 34.61%
danych 8.24% 11.54% 14.83% 18.13% 21.42% 24.71% 28.01% 31.30% 34.60% 37.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 205
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:622
Liczba ważnych kart:622
Frekwencja wyborcza:11.95%
Liczba głosów ważnych:583
% głosów ważnych:93.73%
Liczba głosów na listy komitetu:102
% 17.50%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FEDAK Jolanta Beata 8 7.84 1.37
RZEPA Jarosław Michał 8 7.84 1.37
KORCZYŃSKA Dorota Marta 1 0.98 0.17
SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 1 0.98 0.17
KRAWCZUK Jan 80 78.43 13.72
FIEDOROWICZ Czesław 0 0.00 0.00
KULINICZ Tomasz Teodor 0 0.00 0.00
ODACHOWSKA Agnieszka Maria 0 0.00 0.00
KUCHARSKA Barbara 2 1.96 0.34
MIĆKO Ryszard Józef 2 1.96 0.34