A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat sławieński 

sławieński
brak 4.96% 8.25% 11.55% 14.84% 18.14% 21.43% 24.72% 28.02% 31.31% 34.61%
danych 8.24% 11.54% 14.83% 18.13% 21.42% 24.71% 28.01% 31.30% 34.60% 37.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 085
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 825
Liczba ważnych kart:7 824
Frekwencja wyborcza:16.98%
Liczba głosów ważnych:7 454
% głosów ważnych:95.27%
Liczba głosów na listy komitetu:1 094
% 14.68%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Darłowo 11 584  2 407  2 407  2 326  158  6.79
Sławno 10 218  1 965  1 965  1 856  92  4.96
Darłowo 6 426  1 274  1 273  1 219  462  37.90
Malechowo 5 205  622  622  583  102  17.50
Postomino 5 687  750  750  714  149  20.87
Sławno 6 965  807  807  756  131  17.33
Ogółem 46 085  7 825  7 824  7 454  1 094  14.68
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FEDAK Jolanta Beata 56 5.12 0.75
RZEPA Jarosław Michał 32 2.93 0.43
KORCZYŃSKA Dorota Marta 24 2.19 0.32
SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 16 1.46 0.21
KRAWCZUK Jan 912 83.36 12.24
FIEDOROWICZ Czesław 6 0.55 0.08
KULINICZ Tomasz Teodor 7 0.64 0.09
ODACHOWSKA Agnieszka Maria 15 1.37 0.20
KUCHARSKA Barbara 21 1.92 0.28
MIĆKO Ryszard Józef 5 0.46 0.07