A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Dobrzany

Dobrzany
brak 1.63% 2.04% 2.44% 2.85% 3.25% 3.66% 4.06% 4.47% 4.87% 5.28%
danych 2.03% 2.43% 2.84% 3.24% 3.65% 4.05% 4.46% 4.86% 5.27% 5.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 111
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:471
Liczba ważnych kart:471
Frekwencja wyborcza:11.46%
Liczba głosów ważnych:450
% głosów ważnych:95.54%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 3.78%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 3 17.65 0.67
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 6 35.29 1.33
BACHALSKI Dariusz Jacek 0 0.00 0.00
MARKIEWICZ Dorota 2 11.76 0.44
SZOSTAŁO Wiktor 1 5.88 0.22
WOJTCZAK Kinga 0 0.00 0.00
SZURA Zbigniew Jan 2 11.76 0.44
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 1 5.88 0.22
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 2 11.76 0.44
KASZNIA Magdalena Anna 0 0.00 0.00