A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Dobrzany

Dobrzany
brak 25.47% 27.10% 28.73% 30.36% 31.99% 33.62% 35.24% 36.87% 38.50% 40.13%
danych 27.09% 28.72% 30.35% 31.98% 33.61% 35.23% 36.86% 38.49% 40.12% 41.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 111
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:471
Liczba ważnych kart:471
Frekwencja wyborcza:11.46%
Liczba głosów ważnych:450
% głosów ważnych:95.54%
Liczba głosów na listy komitetu:141
% 31.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 94 66.67 20.89
BUKIEWICZ Bożenna 6 4.26 1.33
GRODZKI Tomasz Paweł 14 9.93 3.11
KUNICKA Halina 5 3.55 1.11
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 2 1.42 0.44
MACHALICA Krzysztof Edward 0 0.00 0.00
ŁAWRYNOWICZ Zofia 10 7.09 2.22
MARCINKIEWICZ Mirosław 2 1.42 0.44
ŁĄCKI Artur Jarosław 1 0.71 0.22
KOCHAN Magdalena Maria 7 4.96 1.56