A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Ińsko

Ińsko
brak 1.63% 2.04% 2.44% 2.85% 3.25% 3.66% 4.06% 4.47% 4.87% 5.28%
danych 2.03% 2.43% 2.84% 3.24% 3.65% 4.05% 4.46% 4.86% 5.27% 5.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 022
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:414
Liczba ważnych kart:414
Frekwencja wyborcza:13.70%
Liczba głosów ważnych:399
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:15
% 3.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 7 46.67 1.75
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 5 33.33 1.25
BACHALSKI Dariusz Jacek 0 0.00 0.00
MARKIEWICZ Dorota 0 0.00 0.00
SZOSTAŁO Wiktor 0 0.00 0.00
WOJTCZAK Kinga 0 0.00 0.00
SZURA Zbigniew Jan 1 6.67 0.25
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0 0.00 0.00
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 2 13.33 0.50
KASZNIA Magdalena Anna 0 0.00 0.00