A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Stara Dąbrowa

Stara Dąbrowa
brak 1.63% 2.04% 2.44% 2.85% 3.25% 3.66% 4.06% 4.47% 4.87% 5.28%
danych 2.03% 2.43% 2.84% 3.24% 3.65% 4.05% 4.46% 4.86% 5.27% 5.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 834
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:247
Liczba ważnych kart:247
Frekwencja wyborcza:8.72%
Liczba głosów ważnych:229
% głosów ważnych:92.71%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 5.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 3 23.08 1.31
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 0 0.00 0.00
BACHALSKI Dariusz Jacek 0 0.00 0.00
MARKIEWICZ Dorota 1 7.69 0.44
SZOSTAŁO Wiktor 1 7.69 0.44
WOJTCZAK Kinga 1 7.69 0.44
SZURA Zbigniew Jan 0 0.00 0.00
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 3 23.08 1.31
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 1 7.69 0.44
KASZNIA Magdalena Anna 3 23.08 1.31