A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Stara Dąbrowa

Stara Dąbrowa
brak 22.31% 23.60% 24.89% 26.19% 27.48% 28.77% 30.06% 31.35% 32.65% 33.94%
danych 23.59% 24.88% 26.18% 27.47% 28.76% 30.05% 31.34% 32.64% 33.93% 35.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 834
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:247
Liczba ważnych kart:247
Frekwencja wyborcza:8.72%
Liczba głosów ważnych:229
% głosów ważnych:92.71%
Liczba głosów na listy komitetu:53
% 23.14%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 33 62.26 14.41
HOC Czesław 0 0.00 0.00
RAFALSKA Elżbieta 3 5.66 1.31
MATERNA Jerzy Marian 3 5.66 1.31
ROBAK Marzanna Urszula 1 1.89 0.44
SZYMAŃSKA Halina Barbara 2 3.77 0.87
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 5 9.43 2.18
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 0 0.00 0.00
RONOWICZ Bożena 2 3.77 0.87
SZAŁABAWKA Artur Lesław 4 7.55 1.75