A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Miasto Człopa

Człopa
brak 0.38% 0.50% 0.62% 0.74% 0.86% 0.98% 1.10% 1.22% 1.34% 1.46%
danych 0.49% 0.61% 0.73% 0.85% 0.97% 1.09% 1.21% 1.33% 1.45% 1.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 067
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:505
Liczba ważnych kart:505
Frekwencja wyborcza:12.42%
Liczba głosów ważnych:477
% głosów ważnych:94.46%
Liczba głosów na listy komitetu:4
% 0.84%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 2 50.00 0.42
DYMITRIADIS Dimitris 0 0.00 0.00
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 0 0.00 0.00
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 0 0.00 0.00
OYEDEMI Dorota Barbara 1 25.00 0.21
ADEL Juliusz Wilhelm 0 0.00 0.00
MIETLICKI Mateusz Marcin 0 0.00 0.00
MICHALSKI Daniel 0 0.00 0.00
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 1 25.00 0.21