A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat wałecki 

wałecki
brak 0.38% 0.50% 0.62% 0.74% 0.86% 0.98% 1.10% 1.22% 1.34% 1.46%
danych 0.49% 0.61% 0.73% 0.85% 0.97% 1.09% 1.21% 1.33% 1.45% 1.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 873
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 206
Liczba ważnych kart:7 205
Frekwencja wyborcza:16.81%
Liczba głosów ważnych:6 914
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:58
% 0.84%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wałcz 20 683  4 345  4 344  4 199  29  0.69
Człopa 4 067  505  505  477  0.84
Mirosławiec 4 212  552  552  521  0.38
Tuczno 4 012  547  547  514  0.78
Wałcz 9 899  1 257  1 257  1 203  19  1.58
Ogółem 42 873  7 206  7 205  6 914  58  0.84
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 15 25.86 0.22
DYMITRIADIS Dimitris 6 10.34 0.09
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 10 17.24 0.14
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 4 6.90 0.06
OYEDEMI Dorota Barbara 7 12.07 0.10
ADEL Juliusz Wilhelm 3 5.17 0.04
MIETLICKI Mateusz Marcin 3 5.17 0.04
MICHALSKI Daniel 4 6.90 0.06
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 6 10.34 0.09