A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Miasto Tuczno

Tuczno
brak 0.38% 0.50% 0.62% 0.74% 0.86% 0.98% 1.10% 1.22% 1.34% 1.46%
danych 0.49% 0.61% 0.73% 0.85% 0.97% 1.09% 1.21% 1.33% 1.45% 1.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 012
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:547
Liczba ważnych kart:547
Frekwencja wyborcza:13.63%
Liczba głosów ważnych:514
% głosów ważnych:93.97%
Liczba głosów na listy komitetu:4
% 0.78%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 0 0.00 0.00
DYMITRIADIS Dimitris 0 0.00 0.00
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 1 25.00 0.19
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 1 25.00 0.19
OYEDEMI Dorota Barbara 1 25.00 0.19
ADEL Juliusz Wilhelm 0 0.00 0.00
MIETLICKI Mateusz Marcin 0 0.00 0.00
MICHALSKI Daniel 0 0.00 0.00
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 1 25.00 0.19