A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Gmina Wałcz

Wałcz
brak 0.38% 0.50% 0.62% 0.74% 0.86% 0.98% 1.10% 1.22% 1.34% 1.46%
danych 0.49% 0.61% 0.73% 0.85% 0.97% 1.09% 1.21% 1.33% 1.45% 1.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 257
Liczba ważnych kart:1 257
Frekwencja wyborcza:12.70%
Liczba głosów ważnych:1 203
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 1.58%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 7 36.84 0.58
DYMITRIADIS Dimitris 2 10.53 0.17
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 5 26.32 0.42
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 1 5.26 0.08
OYEDEMI Dorota Barbara 2 10.53 0.17
ADEL Juliusz Wilhelm 1 5.26 0.08
MIETLICKI Mateusz Marcin 0 0.00 0.00
MICHALSKI Daniel 1 5.26 0.08
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 0 0.00 0.00