A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Miasto Wałcz

Wałcz
brak 0.38% 0.50% 0.62% 0.74% 0.86% 0.98% 1.10% 1.22% 1.34% 1.46%
danych 0.49% 0.61% 0.73% 0.85% 0.97% 1.09% 1.21% 1.33% 1.45% 1.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:20 683
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 345
Liczba ważnych kart:4 344
Frekwencja wyborcza:21.01%
Liczba głosów ważnych:4 199
% głosów ważnych:96.66%
Liczba głosów na listy komitetu:29
% 0.69%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 5 17.24 0.12
DYMITRIADIS Dimitris 4 13.79 0.10
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 4 13.79 0.10
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 2 6.90 0.05
OYEDEMI Dorota Barbara 3 10.34 0.07
ADEL Juliusz Wilhelm 2 6.90 0.05
MIETLICKI Mateusz Marcin 3 10.34 0.07
MICHALSKI Daniel 3 10.34 0.07
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 3 10.34 0.07