A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 321701 Numer obwodu głosowania 8
Okręg wyborczy nr 13 Okręgowa Komisja Wyborcza w Koszalinie
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat wałecki Gmina Wałcz
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Przedszkole Nr 8 78-600 Wałcz os. Dolne Miasto 25a
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1801
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1801
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1277
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 849
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 428
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 428
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 5
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 428
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 428
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 419
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:15
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STANKIEWICZ Robert 4
2. KLUKOWSKI Wacław 3
3. KAWKA Jacek 1
4. PIETRAS Krzysztof Jerzy 2
5. MILEWSKI Marcin 0
6. ŁUCZAK Marzena Izabela 4
7. PALUCH Dorota Andżelika 0
8. GÖK Alicja 0
9. ŻAWORONEK Maria 0
10. GAWĘCKI Michał Ryszard 1
Razem15
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:4
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz 1
2. GARWOLIŃSKI Krzysztof 1
3. WYSZYŃSKI Adam Bronisław 0
4. WICZKOWSKA Edyta 2
5. PISKORZ Michał Jakub 0
6. JAKUBOWSKA Paulina Patrycja 0
7. ANDRYSIAK Krzysztof Piotr 0
8. SREBNIAK-BUSZEWSKA Marta Maria 0
9. DZIEDZICZ Iwona 0
10. SIUDA Sebastian Marcin 0
Razem4
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:99
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LIBERADZKI Bogusław Marian 74
2. WZIĄTEK Stanisław Czesław 18
3. HOLAK Julia 2
4. WONTOR Tomasz Paweł 0
5. CHAŁAT Dorota Róża 3
6. FEDKO Edward Jan 0
7. PRZYWARA Urszula Jadwiga 1
8. KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 0
9. KOTLĘGA Jerzy Waldemar 1
10. PAŃTAK Kazimierz 0
Razem99
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:86
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GRÓBARCZYK Marek Józef 20
2. HOC Czesław 42
3. RAFALSKA Elżbieta 12
4. MATERNA Jerzy Marian 2
5. ROBAK Marzanna Urszula 4
6. SZYMAŃSKA Halina Barbara 1
7. ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 4
8. PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 0
9. RONOWICZ Bożena 0
10. SZAŁABAWKA Artur Lesław 1
Razem86
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PISKORSKI Paweł Bartłomiej 1
2. PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 1
3. BACHALSKI Dariusz Jacek 1
4. MARKIEWICZ Dorota 0
5. SZOSTAŁO Wiktor 0
6. WOJTCZAK Kinga 0
7. SZURA Zbigniew Jan 0
8. NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0
9. KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 0
10. KASZNIA Magdalena Anna 0
Razem3
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:12
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 4
2. ŁYCZYWEK Włodzimierz 0
3. BORZYM Justyna 2
4. DOBIES Tomasz Jarosław 0
5. SYCHOWSKI Marcin Przemysław 1
6. CHMIELEWSKA Ewa Anna 3
7. LIPIEC Magdalena 1
8. SOBIEPAN Janusz 0
9. GRUCA Małgorzata Maria 1
10. ZELISKO Mirosław Marek 0
Razem12
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. OLESZCZUK Stefan 11
2. BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1
3. JONCZEK Joanna Małgorzata 1
4. BIELEWICZ Przemysław 0
5. BIAŁOKOZ Andrzej 0
6. RATAJCZAK Mariusz 1
7. BAWOLSKA Wioletta Helena 1
8. PUCEK Mateusz Sebastian 0
9. KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 6
10. GŁADKOW Jan 0
Razem21
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:162
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ROSATI Dariusz Kajetan 110
2. BUKIEWICZ Bożenna 6
3. GRODZKI Tomasz Paweł 16
4. KUNICKA Halina 10
5. JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 2
6. MACHALICA Krzysztof Edward 1
7. ŁAWRYNOWICZ Zofia 1
8. MARCINKIEWICZ Mirosław 4
9. ŁĄCKI Artur Jarosław 2
10. KOCHAN Magdalena Maria 10
Razem162
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:14
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FEDAK Jolanta Beata 1
2. RZEPA Jarosław Michał 11
3. KORCZYŃSKA Dorota Marta 1
4. SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 0
5. KRAWCZUK Jan 0
6. FIEDOROWICZ Czesław 0
7. KULINICZ Tomasz Teodor 0
8. ODACHOWSKA Agnieszka Maria 0
9. KUCHARSKA Barbara 1
10. MIĆKO Ryszard Józef 0
Razem14
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOŚ Ewa Izabela 0
2. DYMITRIADIS Dimitris 1
3. OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 0
4. SAPAŁA Krzysztof Gabriel 0
5. OYEDEMI Dorota Barbara 0
6. ADEL Juliusz Wilhelm 1
7. MIETLICKI Mateusz Marcin 0
8. MICHALSKI Daniel 1
9. WOJTASIEWICZ Arabella Halina 0
Razem3