A  A+ A+

Powiat wałecki 

wałecki
brak 12.42% 13.28% 14.14% 14.99% 15.85% 16.71% 17.57% 18.43% 19.28% 20.14%
danych 13.27% 14.13% 14.98% 15.84% 16.70% 17.56% 18.42% 19.27% 20.13% 21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 873
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 206
Liczba ważnych kart:7 205
Frekwencja wyborcza:16.81%
Liczba głosów ważnych:6 914
% głosów ważnych:95.96%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  188  2.72
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 295  18.73
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  440  6.36
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  58  0.84
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 451  35.45
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  166  2.40
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  432  6.25
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 587  22.95
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  217  3.14
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  80  1.16
  Komitety razem 6 914  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Wałcz 20 683  4 345  4 344  21.00  4 199  96.66
Człopa 4 067  505  505  12.42  477  94.46
Mirosławiec 4 212  552  552  13.11  521  94.38
Tuczno 4 012  547  547  13.63  514  93.97
Wałcz 9 899  1 257  1 257  12.70  1 203  95.70
Powiat ogółem 42 873  7 206  7 205  16.81  6 914  95.96