A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat wałecki 

wałecki
brak 1.89% 2.10% 2.32% 2.53% 2.75% 2.96% 3.17% 3.39% 3.60% 3.82%
danych 2.09% 2.31% 2.52% 2.74% 2.95% 3.16% 3.38% 3.59% 3.81% 4.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 873
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 206
Liczba ważnych kart:7 205
Frekwencja wyborcza:16.81%
Liczba głosów ważnych:6 914
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:188
% 2.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wałcz 20 683  4 345  4 344  4 199  95  2.26
Człopa 4 067  505  505  477  1.89
Mirosławiec 4 212  552  552  521  21  4.03
Tuczno 4 012  547  547  514  17  3.31
Wałcz 9 899  1 257  1 257  1 203  46  3.82
Ogółem 42 873  7 206  7 205  6 914  188  2.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 60 31.91 0.87
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 35 18.62 0.51
BACHALSKI Dariusz Jacek 11 5.85 0.16
MARKIEWICZ Dorota 19 10.11 0.27
SZOSTAŁO Wiktor 14 7.45 0.20
WOJTCZAK Kinga 14 7.45 0.20
SZURA Zbigniew Jan 5 2.66 0.07
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 4 2.13 0.06
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 7 3.72 0.10
KASZNIA Magdalena Anna 19 10.11 0.27