A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Wałcz

Wałcz
brak 1.89% 2.10% 2.32% 2.53% 2.75% 2.96% 3.17% 3.39% 3.60% 3.82%
danych 2.09% 2.31% 2.52% 2.74% 2.95% 3.16% 3.38% 3.59% 3.81% 4.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:20 683
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 345
Liczba ważnych kart:4 344
Frekwencja wyborcza:21.01%
Liczba głosów ważnych:4 199
% głosów ważnych:96.66%
Liczba głosów na listy komitetu:95
% 2.26%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 27 28.42 0.64
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 23 24.21 0.55
BACHALSKI Dariusz Jacek 5 5.26 0.12
MARKIEWICZ Dorota 11 11.58 0.26
SZOSTAŁO Wiktor 8 8.42 0.19
WOJTCZAK Kinga 6 6.32 0.14
SZURA Zbigniew Jan 1 1.05 0.02
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 2 2.11 0.05
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 2 2.11 0.05
KASZNIA Magdalena Anna 10 10.53 0.24