A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Wałcz

Wałcz
brak 1.89% 2.10% 2.32% 2.53% 2.75% 2.96% 3.17% 3.39% 3.60% 3.82%
danych 2.09% 2.31% 2.52% 2.74% 2.95% 3.16% 3.38% 3.59% 3.81% 4.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 257
Liczba ważnych kart:1 257
Frekwencja wyborcza:12.70%
Liczba głosów ważnych:1 203
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:46
% 3.82%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 17 36.96 1.41
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 2 4.35 0.17
BACHALSKI Dariusz Jacek 3 6.52 0.25
MARKIEWICZ Dorota 4 8.70 0.33
SZOSTAŁO Wiktor 4 8.70 0.33
WOJTCZAK Kinga 4 8.70 0.33
SZURA Zbigniew Jan 2 4.35 0.17
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0 0.00 0.00
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 4 8.70 0.33
KASZNIA Magdalena Anna 6 13.04 0.50