A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Człopa

Człopa
brak 1.89% 2.10% 2.32% 2.53% 2.75% 2.96% 3.17% 3.39% 3.60% 3.82%
danych 2.09% 2.31% 2.52% 2.74% 2.95% 3.16% 3.38% 3.59% 3.81% 4.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 067
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:505
Liczba ważnych kart:505
Frekwencja wyborcza:12.42%
Liczba głosów ważnych:477
% głosów ważnych:94.46%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 1.89%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 3 33.33 0.63
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 1 11.11 0.21
BACHALSKI Dariusz Jacek 0 0.00 0.00
MARKIEWICZ Dorota 1 11.11 0.21
SZOSTAŁO Wiktor 1 11.11 0.21
WOJTCZAK Kinga 1 11.11 0.21
SZURA Zbigniew Jan 0 0.00 0.00
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 1 11.11 0.21
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
KASZNIA Magdalena Anna 1 11.11 0.21