A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Mirosławiec

Mirosławiec
brak 1.89% 2.10% 2.32% 2.53% 2.75% 2.96% 3.17% 3.39% 3.60% 3.82%
danych 2.09% 2.31% 2.52% 2.74% 2.95% 3.16% 3.38% 3.59% 3.81% 4.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 212
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:552
Liczba ważnych kart:552
Frekwencja wyborcza:13.11%
Liczba głosów ważnych:521
% głosów ważnych:94.38%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 4.03%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 7 33.33 1.34
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 4 19.05 0.77
BACHALSKI Dariusz Jacek 1 4.76 0.19
MARKIEWICZ Dorota 2 9.52 0.38
SZOSTAŁO Wiktor 1 4.76 0.19
WOJTCZAK Kinga 2 9.52 0.38
SZURA Zbigniew Jan 1 4.76 0.19
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 1 4.76 0.19
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 1 4.76 0.19
KASZNIA Magdalena Anna 1 4.76 0.19