A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat wałecki 

wałecki
brak 1.91% 2.13% 2.35% 2.56% 2.78% 3.00% 3.22% 3.44% 3.65% 3.87%
danych 2.12% 2.34% 2.55% 2.77% 2.99% 3.21% 3.43% 3.64% 3.86% 4.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 873
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 206
Liczba ważnych kart:7 205
Frekwencja wyborcza:16.81%
Liczba głosów ważnych:6 914
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:166
% 2.40%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wałcz 20 683  4 345  4 344  4 199  94  2.24
Człopa 4 067  505  505  477  13  2.73
Mirosławiec 4 212  552  552  521  15  2.88
Tuczno 4 012  547  547  514  21  4.09
Wałcz 9 899  1 257  1 257  1 203  23  1.91
Ogółem 42 873  7 206  7 205  6 914  166  2.40
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 72 43.37 1.04
ŁYCZYWEK Włodzimierz 12 7.23 0.17
BORZYM Justyna 25 15.06 0.36
DOBIES Tomasz Jarosław 2 1.20 0.03
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 11 6.63 0.16
CHMIELEWSKA Ewa Anna 16 9.64 0.23
LIPIEC Magdalena 13 7.83 0.19
SOBIEPAN Janusz 3 1.81 0.04
GRUCA Małgorzata Maria 8 4.82 0.12
ZELISKO Mirosław Marek 4 2.41 0.06