A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Człopa

Człopa
brak 1.91% 2.13% 2.35% 2.56% 2.78% 3.00% 3.22% 3.44% 3.65% 3.87%
danych 2.12% 2.34% 2.55% 2.77% 2.99% 3.21% 3.43% 3.64% 3.86% 4.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 067
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:505
Liczba ważnych kart:505
Frekwencja wyborcza:12.42%
Liczba głosów ważnych:477
% głosów ważnych:94.46%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 2.73%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 2 15.38 0.42
ŁYCZYWEK Włodzimierz 3 23.08 0.63
BORZYM Justyna 3 23.08 0.63
DOBIES Tomasz Jarosław 0 0.00 0.00
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 1 7.69 0.21
CHMIELEWSKA Ewa Anna 1 7.69 0.21
LIPIEC Magdalena 1 7.69 0.21
SOBIEPAN Janusz 0 0.00 0.00
GRUCA Małgorzata Maria 1 7.69 0.21
ZELISKO Mirosław Marek 1 7.69 0.21