A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Wałcz

Wałcz
brak 1.91% 2.13% 2.35% 2.56% 2.78% 3.00% 3.22% 3.44% 3.65% 3.87%
danych 2.12% 2.34% 2.55% 2.77% 2.99% 3.21% 3.43% 3.64% 3.86% 4.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:20 683
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 345
Liczba ważnych kart:4 344
Frekwencja wyborcza:21.01%
Liczba głosów ważnych:4 199
% głosów ważnych:96.66%
Liczba głosów na listy komitetu:94
% 2.24%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 44 46.81 1.05
ŁYCZYWEK Włodzimierz 3 3.19 0.07
BORZYM Justyna 11 11.70 0.26
DOBIES Tomasz Jarosław 2 2.13 0.05
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 8 8.51 0.19
CHMIELEWSKA Ewa Anna 13 13.83 0.31
LIPIEC Magdalena 6 6.38 0.14
SOBIEPAN Janusz 1 1.06 0.02
GRUCA Małgorzata Maria 4 4.26 0.10
ZELISKO Mirosław Marek 2 2.13 0.05