A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Mirosławiec

Mirosławiec
brak 1.91% 2.13% 2.35% 2.56% 2.78% 3.00% 3.22% 3.44% 3.65% 3.87%
danych 2.12% 2.34% 2.55% 2.77% 2.99% 3.21% 3.43% 3.64% 3.86% 4.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 212
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:552
Liczba ważnych kart:552
Frekwencja wyborcza:13.11%
Liczba głosów ważnych:521
% głosów ważnych:94.38%
Liczba głosów na listy komitetu:15
% 2.88%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 8 53.33 1.54
ŁYCZYWEK Włodzimierz 1 6.67 0.19
BORZYM Justyna 0 0.00 0.00
DOBIES Tomasz Jarosław 0 0.00 0.00
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 0 0.00 0.00
CHMIELEWSKA Ewa Anna 1 6.67 0.19
LIPIEC Magdalena 3 20.00 0.58
SOBIEPAN Janusz 1 6.67 0.19
GRUCA Małgorzata Maria 0 0.00 0.00
ZELISKO Mirosław Marek 1 6.67 0.19