A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Tuczno

Tuczno
brak 1.91% 2.13% 2.35% 2.56% 2.78% 3.00% 3.22% 3.44% 3.65% 3.87%
danych 2.12% 2.34% 2.55% 2.77% 2.99% 3.21% 3.43% 3.64% 3.86% 4.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 012
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:547
Liczba ważnych kart:547
Frekwencja wyborcza:13.63%
Liczba głosów ważnych:514
% głosów ważnych:93.97%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 4.09%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 7 33.33 1.36
ŁYCZYWEK Włodzimierz 1 4.76 0.19
BORZYM Justyna 8 38.10 1.56
DOBIES Tomasz Jarosław 0 0.00 0.00
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 0 0.00 0.00
CHMIELEWSKA Ewa Anna 1 4.76 0.19
LIPIEC Magdalena 2 9.52 0.39
SOBIEPAN Janusz 0 0.00 0.00
GRUCA Małgorzata Maria 2 9.52 0.39
ZELISKO Mirosław Marek 0 0.00 0.00