A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Wałcz

Wałcz
brak 1.91% 2.13% 2.35% 2.56% 2.78% 3.00% 3.22% 3.44% 3.65% 3.87%
danych 2.12% 2.34% 2.55% 2.77% 2.99% 3.21% 3.43% 3.64% 3.86% 4.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 257
Liczba ważnych kart:1 257
Frekwencja wyborcza:12.70%
Liczba głosów ważnych:1 203
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:23
% 1.91%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 11 47.83 0.91
ŁYCZYWEK Włodzimierz 4 17.39 0.33
BORZYM Justyna 3 13.04 0.25
DOBIES Tomasz Jarosław 0 0.00 0.00
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 2 8.70 0.17
CHMIELEWSKA Ewa Anna 0 0.00 0.00
LIPIEC Magdalena 1 4.35 0.08
SOBIEPAN Janusz 1 4.35 0.08
GRUCA Małgorzata Maria 1 4.35 0.08
ZELISKO Mirosław Marek 0 0.00 0.00