A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat wałecki 

wałecki
brak 2.11% 2.41% 2.70% 3.00% 3.29% 3.59% 3.88% 4.18% 4.47% 4.77%
danych 2.40% 2.69% 2.99% 3.28% 3.58% 3.87% 4.17% 4.46% 4.76% 5.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 873
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 206
Liczba ważnych kart:7 205
Frekwencja wyborcza:16.81%
Liczba głosów ważnych:6 914
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:217
% 3.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wałcz 20 683  4 345  4 344  4 199  126  3.00
Człopa 4 067  505  505  477  13  2.73
Mirosławiec 4 212  552  552  521  11  2.11
Tuczno 4 012  547  547  514  26  5.06
Wałcz 9 899  1 257  1 257  1 203  41  3.41
Ogółem 42 873  7 206  7 205  6 914  217  3.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANKIEWICZ Robert 88 40.55 1.27
KLUKOWSKI Wacław 16 7.37 0.23
KAWKA Jacek 20 9.22 0.29
PIETRAS Krzysztof Jerzy 21 9.68 0.30
MILEWSKI Marcin 11 5.07 0.16
ŁUCZAK Marzena Izabela 23 10.60 0.33
PALUCH Dorota Andżelika 11 5.07 0.16
GÖK Alicja 8 3.69 0.12
ŻAWORONEK Maria 12 5.53 0.17
GAWĘCKI Michał Ryszard 7 3.23 0.10