A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat wałecki 

wałecki
brak 17.08% 17.89% 18.70% 19.50% 20.31% 21.12% 21.93% 22.74% 23.54% 24.35%
danych 17.88% 18.69% 19.49% 20.30% 21.11% 21.92% 22.73% 23.53% 24.34% 25.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 873
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 206
Liczba ważnych kart:7 205
Frekwencja wyborcza:16.81%
Liczba głosów ważnych:6 914
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:1 587
% 22.95%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wałcz 20 683  4 345  4 344  4 199  980  23.34
Człopa 4 067  505  505  477  120  25.16
Mirosławiec 4 212  552  552  521  89  17.08
Tuczno 4 012  547  547  514  97  18.87
Wałcz 9 899  1 257  1 257  1 203  301  25.02
Ogółem 42 873  7 206  7 205  6 914  1 587  22.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 511 32.20 7.39
HOC Czesław 656 41.34 9.49
RAFALSKA Elżbieta 111 6.99 1.61
MATERNA Jerzy Marian 76 4.79 1.10
ROBAK Marzanna Urszula 49 3.09 0.71
SZYMAŃSKA Halina Barbara 71 4.47 1.03
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 48 3.02 0.69
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 16 1.01 0.23
RONOWICZ Bożena 21 1.32 0.30
SZAŁABAWKA Artur Lesław 28 1.76 0.40