A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Tuczno

Tuczno
brak 17.08% 17.89% 18.70% 19.50% 20.31% 21.12% 21.93% 22.74% 23.54% 24.35%
danych 17.88% 18.69% 19.49% 20.30% 21.11% 21.92% 22.73% 23.53% 24.34% 25.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 012
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:547
Liczba ważnych kart:547
Frekwencja wyborcza:13.63%
Liczba głosów ważnych:514
% głosów ważnych:93.97%
Liczba głosów na listy komitetu:97
% 18.87%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 33 34.02 6.42
HOC Czesław 33 34.02 6.42
RAFALSKA Elżbieta 9 9.28 1.75
MATERNA Jerzy Marian 4 4.12 0.78
ROBAK Marzanna Urszula 2 2.06 0.39
SZYMAŃSKA Halina Barbara 7 7.22 1.36
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 5 5.15 0.97
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 2 2.06 0.39
RONOWICZ Bożena 0 0.00 0.00
SZAŁABAWKA Artur Lesław 2 2.06 0.39