A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat wałecki 

wałecki
brak 5.81% 6.05% 6.28% 6.52% 6.75% 6.99% 7.23% 7.46% 7.70% 7.93%
danych 6.04% 6.27% 6.51% 6.74% 6.98% 7.22% 7.45% 7.69% 7.92% 8.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 873
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 206
Liczba ważnych kart:7 205
Frekwencja wyborcza:16.81%
Liczba głosów ważnych:6 914
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:440
% 6.36%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wałcz 20 683  4 345  4 344  4 199  244  5.81
Człopa 4 067  505  505  477  34  7.13
Mirosławiec 4 212  552  552  521  31  5.95
Tuczno 4 012  547  547  514  42  8.17
Wałcz 9 899  1 257  1 257  1 203  89  7.40
Ogółem 42 873  7 206  7 205  6 914  440  6.36
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 187 42.50 2.70
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 15 3.41 0.22
JONCZEK Joanna Małgorzata 21 4.77 0.30
BIELEWICZ Przemysław 22 5.00 0.32
BIAŁOKOZ Andrzej 6 1.36 0.09
RATAJCZAK Mariusz 34 7.73 0.49
BAWOLSKA Wioletta Helena 4 0.91 0.06
PUCEK Mateusz Sebastian 9 2.05 0.13
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 134 30.45 1.94
GŁADKOW Jan 8 1.82 0.12