A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Tuczno

Tuczno
brak 29.59% 30.93% 32.27% 33.61% 34.95% 36.29% 37.63% 38.97% 40.31% 41.65%
danych 30.92% 32.26% 33.60% 34.94% 36.28% 37.62% 38.96% 40.30% 41.64% 42.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 012
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:547
Liczba ważnych kart:547
Frekwencja wyborcza:13.63%
Liczba głosów ważnych:514
% głosów ważnych:93.97%
Liczba głosów na listy komitetu:165
% 32.10%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 103 62.42 20.04
BUKIEWICZ Bożenna 10 6.06 1.95
GRODZKI Tomasz Paweł 13 7.88 2.53
KUNICKA Halina 8 4.85 1.56
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 4 2.42 0.78
MACHALICA Krzysztof Edward 3 1.82 0.58
ŁAWRYNOWICZ Zofia 5 3.03 0.97
MARCINKIEWICZ Mirosław 10 6.06 1.95
ŁĄCKI Artur Jarosław 4 2.42 0.78
KOCHAN Magdalena Maria 5 3.03 0.97