A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Białe Błota

Białe Błota
brak 0.55% 0.67% 0.78% 0.90% 1.01% 1.13% 1.25% 1.36% 1.48% 1.59%
danych 0.66% 0.77% 0.89% 1.00% 1.12% 1.24% 1.35% 1.47% 1.58% 1.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 126
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 981
Liczba ważnych kart:3 980
Frekwencja wyborcza:28.18%
Liczba głosów ważnych:3 867
% głosów ważnych:97.16%
Liczba głosów na listy komitetu:50
% 1.29%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 26 52.00 0.67
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 8 16.00 0.21
HRABSKI Piotr Michał 3 6.00 0.08
SZENDEL Weronika 7 14.00 0.18
POŁĄCZAK Wojciech 0 0.00 0.00
BORUCKA Irena 0 0.00 0.00
ANDUŁA Miłosz 2 4.00 0.05
LASKOWSKA Julia 1 2.00 0.03
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 1 2.00 0.03
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 2 4.00 0.05