A  A+ A+

Gmina Kijewo Królewskie

Kijewo Królewskie
brak 13.51% 14.34% 15.16% 15.99% 16.81% 17.64% 18.47% 19.29% 20.12% 20.94%
danych 14.33% 15.15% 15.98% 16.80% 17.63% 18.46% 19.28% 20.11% 20.93% 21.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 521
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:580
Liczba ważnych kart:580
Frekwencja wyborcza:16.47%
Liczba głosów ważnych:554
% głosów ważnych:95.52%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  13  2.35
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.18
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  88  15.88
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  186  33.57
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  16  2.89
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  11  1.99
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  41  7.40
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  105  18.95
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  93  16.79
  Komitety razem 554  100