A  A+ A+

Powiat chełmiński 

chełmiński
brak 13.51% 14.34% 15.16% 15.99% 16.81% 17.64% 18.47% 19.29% 20.12% 20.94%
danych 14.33% 15.15% 15.98% 16.80% 17.63% 18.46% 19.28% 20.11% 20.93% 21.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 478
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 322
Liczba ważnych kart:7 322
Frekwencja wyborcza:18.09%
Liczba głosów ważnych:7 033
% głosów ważnych:96.05%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  253  3.60
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 213  17.25
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  449  6.38
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 846  26.25
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  131  1.86
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  720  10.24
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 118  30.12
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  217  3.09
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  86  1.22
  Komitety razem 7 033  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Chełmno 15 659  3 409  3 409  21.77  3 287  96.42
Chełmno 4 344  595  595  13.70  577  96.97
Kijewo Królewskie 3 521  580  580  16.47  554  95.52
Lisewo 4 079  551  551  13.51  526  95.46
Papowo Biskupie 3 481  497  497  14.28  472  94.97
Stolno 4 045  761  761  18.81  720  94.61
Unisław 5 349  929  929  17.37  897  96.56
Powiat ogółem 40 478  7 322  7 322  18.09  7 033  96.05