A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat chełmiński 

chełmiński
brak 0.18% 0.32% 0.46% 0.59% 0.73% 0.87% 1.01% 1.15% 1.28% 1.42%
danych 0.31% 0.45% 0.58% 0.72% 0.86% 1.00% 1.14% 1.27% 1.41% 1.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 478
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 322
Liczba ważnych kart:7 322
Frekwencja wyborcza:18.09%
Liczba głosów ważnych:7 033
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:86
% 1.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmno 15 659  3 409  3 409  3 287  45  1.37
Chełmno 4 344  595  595  577  1.56
Kijewo Królewskie 3 521  580  580  554  0.18
Lisewo 4 079  551  551  526  0.95
Papowo Biskupie 3 481  497  497  472  0.64
Stolno 4 045  761  761  720  11  1.53
Unisław 5 349  929  929  897  12  1.34
Ogółem 40 478  7 322  7 322  7 033  86  1.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 33 38.37 0.47
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 10 11.63 0.14
HRABSKI Piotr Michał 4 4.65 0.06
SZENDEL Weronika 3 3.49 0.04
POŁĄCZAK Wojciech 7 8.14 0.10
BORUCKA Irena 3 3.49 0.04
ANDUŁA Miłosz 1 1.16 0.01
LASKOWSKA Julia 7 8.14 0.10
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 14 16.28 0.20
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 4 4.65 0.06