A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat chełmiński 

chełmiński
brak 2.31% 2.61% 2.90% 3.20% 3.50% 3.80% 4.09% 4.39% 4.69% 4.98%
danych 2.60% 2.89% 3.19% 3.49% 3.79% 4.08% 4.38% 4.68% 4.97% 5.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 478
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 322
Liczba ważnych kart:7 322
Frekwencja wyborcza:18.09%
Liczba głosów ważnych:7 033
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:217
% 3.09%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmno 15 659  3 409  3 409  3 287  76  2.31
Chełmno 4 344  595  595  577  16  2.77
Kijewo Królewskie 3 521  580  580  554  13  2.35
Lisewo 4 079  551  551  526  16  3.04
Papowo Biskupie 3 481  497  497  472  24  5.08
Stolno 4 045  761  761  720  38  5.28
Unisław 5 349  929  929  897  34  3.79
Ogółem 40 478  7 322  7 322  7 033  217  3.09
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STACHOWIAK Ireneusz 68 31.34 0.97
ŁUCZAK Stefan Nikodem 14 6.45 0.20
KAŁUŻNY Mariusz Piotr 40 18.43 0.57
KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 24 11.06 0.34
ŁABĘCKI Bogdan 5 2.30 0.07
MATCZAK Agnieszka Ewa 18 8.29 0.26
KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 11 5.07 0.16
RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 20 9.22 0.28
KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 6 2.76 0.09
CIECIERSKI Sławomir Ryszard 11 5.07 0.16