A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat chełmiński 

chełmiński
brak 18.19% 19.57% 20.95% 22.32% 23.70% 25.08% 26.46% 27.84% 29.21% 30.59%
danych 19.56% 20.94% 22.31% 23.69% 25.07% 26.45% 27.83% 29.20% 30.58% 31.97%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 478
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 322
Liczba ważnych kart:7 322
Frekwencja wyborcza:18.09%
Liczba głosów ważnych:7 033
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:1 846
% 26.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmno 15 659  3 409  3 409  3 287  1 051  31.97
Chełmno 4 344  595  595  577  126  21.84
Kijewo Królewskie 3 521  580  580  554  105  18.95
Lisewo 4 079  551  551  526  107  20.34
Papowo Biskupie 3 481  497  497  472  108  22.88
Stolno 4 045  761  761  720  131  18.19
Unisław 5 349  929  929  897  218  24.30
Ogółem 40 478  7 322  7 322  7 033  1 846  26.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 687 37.22 9.77
JĘDRZEJCZAK Otylia 249 13.49 3.54
ZWIEFKA Tadeusz Antoni 740 40.09 10.52
JANOSZ Anna 44 2.38 0.63
KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 8 0.43 0.11
PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 18 0.98 0.26
PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 50 2.71 0.71
ELIASZ Józef Henryk 7 0.38 0.10
KRAKOWIAK Dariusz Piotr 11 0.60 0.16
WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 32 1.73 0.45