A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat chełmiński 

chełmiński
brak 10.81% 11.73% 12.65% 13.57% 14.49% 15.42% 16.34% 17.26% 18.18% 19.10%
danych 11.72% 12.64% 13.56% 14.48% 15.41% 16.33% 17.25% 18.17% 19.09% 20.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 478
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 322
Liczba ważnych kart:7 322
Frekwencja wyborcza:18.09%
Liczba głosów ważnych:7 033
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:1 213
% 17.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmno 15 659  3 409  3 409  3 287  658  20.02
Chełmno 4 344  595  595  577  73  12.65
Kijewo Królewskie 3 521  580  580  554  88  15.88
Lisewo 4 079  551  551  526  95  18.06
Papowo Biskupie 3 481  497  497  472  83  17.58
Stolno 4 045  761  761  720  119  16.53
Unisław 5 349  929  929  897  97  10.81
Ogółem 40 478  7 322  7 322  7 033  1 213  17.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 1 054 86.89 14.99
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 47 3.87 0.67
POLAK Urszula 46 3.79 0.65
GRZĄDZIEL Krzysztof 15 1.24 0.21
IWICKA Urszula 12 0.99 0.17
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 3 0.25 0.04
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 10 0.82 0.14
WADOŃ Jan 2 0.16 0.03
GAIK-MAZUREK Beata Maria 8 0.66 0.11
MAKOWSKI Maciej Sławomir 16 1.32 0.23