A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat chełmiński 

chełmiński
brak 1.04% 1.25% 1.47% 1.68% 1.90% 2.11% 2.32% 2.54% 2.75% 2.97%
danych 1.24% 1.46% 1.67% 1.89% 2.10% 2.31% 2.53% 2.74% 2.96% 3.18%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 478
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 322
Liczba ważnych kart:7 322
Frekwencja wyborcza:18.09%
Liczba głosów ważnych:7 033
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:131
% 1.86%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmno 15 659  3 409  3 409  3 287  56  1.70
Chełmno 4 344  595  595  577  1.04
Kijewo Królewskie 3 521  580  580  554  11  1.99
Lisewo 4 079  551  551  526  15  2.85
Papowo Biskupie 3 481  497  497  472  15  3.18
Stolno 4 045  761  761  720  13  1.81
Unisław 5 349  929  929  897  15  1.67
Ogółem 40 478  7 322  7 322  7 033  131  1.86
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 54 41.22 0.77
MICHAŁEK Iwona Krystyna 19 14.50 0.27
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 8 6.11 0.11
PROKOPOWICZ Wojciech 3 2.29 0.04
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 7 5.34 0.10
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 13 9.92 0.18
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 7 5.34 0.10
LASKOWSKI Dariusz Jan 5 3.82 0.07
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 4 3.05 0.06
WALKOWIAK Andrzej 11 8.40 0.16