A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat chełmiński 

chełmiński
brak 22.25% 23.64% 25.02% 26.41% 27.80% 29.19% 30.57% 31.96% 33.35% 34.73%
danych 23.63% 25.01% 26.40% 27.79% 29.18% 30.56% 31.95% 33.34% 34.72% 36.12%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 478
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 322
Liczba ważnych kart:7 322
Frekwencja wyborcza:18.09%
Liczba głosów ważnych:7 033
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:2 118
% 30.12%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmno 15 659  3 409  3 409  3 287  942  28.66
Chełmno 4 344  595  595  577  171  29.64
Kijewo Królewskie 3 521  580  580  554  186  33.57
Lisewo 4 079  551  551  526  156  29.66
Papowo Biskupie 3 481  497  497  472  105  22.25
Stolno 4 045  761  761  720  234  32.50
Unisław 5 349  929  929  897  324  36.12
Ogółem 40 478  7 322  7 322  7 033  2 118  30.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 1 052 49.67 14.96
ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 722 34.09 10.27
DRAB Marzenna Stefania 131 6.19 1.86
BANASZAK Adam Heliodor 39 1.84 0.55
KOWALSKI Wojciech Lech 38 1.79 0.54
STOLECKA Małgorzata 19 0.90 0.27
SZAFRAŃSKI Robert Antoni 19 0.90 0.27
ADAMOWICZ Beata 39 1.84 0.55
ZAJĄKAŁA Jacek 28 1.32 0.40
BOROWIAK Joanna Beata 31 1.46 0.44