A  A+ A+

Miasto Kowalewo Pomorskie

Kowalewo Pomorskie
brak 14.06% 14.63% 15.19% 15.76% 16.33% 16.90% 17.46% 18.03% 18.60% 19.16%
danych 14.62% 15.18% 15.75% 16.32% 16.89% 17.45% 18.02% 18.59% 19.15% 19.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 113
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 798
Liczba ważnych kart:1 798
Frekwencja wyborcza:19.73%
Liczba głosów ważnych:1 726
% głosów ważnych:96.00%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  46  2.67
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  10  0.58
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  289  16.74
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  452  26.19
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  43  2.49
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  42  2.43
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  115  6.66
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  419  24.28
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  310  17.96
  Komitety razem 1 726  100