A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Kowalewo Pomorskie

Kowalewo Pomorskie
brak 1.32% 1.59% 1.85% 2.12% 2.38% 2.65% 2.92% 3.18% 3.45% 3.71%
danych 1.58% 1.84% 2.11% 2.37% 2.64% 2.91% 3.17% 3.44% 3.70% 3.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 113
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 798
Liczba ważnych kart:1 798
Frekwencja wyborcza:19.73%
Liczba głosów ważnych:1 726
% głosów ważnych:96.00%
Liczba głosów na listy komitetu:43
% 2.49%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 26 60.47 1.51
KRUPA Łukasz Marcin 4 9.30 0.23
STRAUSS Hanna Barbara 1 2.33 0.06
KRÓLEWICZ Mirosław 3 6.98 0.17
BOROWSKA Joanna Małgorzata 3 6.98 0.17
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 3 6.98 0.17
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 0 0.00 0.00
WOJTAS Jarosław Andrzej 0 0.00 0.00
CIEŚLAKOWSKA Ewa 0 0.00 0.00
WYDRZYŃSKI Maciej 3 6.98 0.17