A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat golubsko-dobrzyński 

golubsko-dobrzyński
brak 1.32% 1.59% 1.85% 2.12% 2.38% 2.65% 2.92% 3.18% 3.45% 3.71%
danych 1.58% 1.84% 2.11% 2.37% 2.64% 2.91% 3.17% 3.44% 3.70% 3.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 948
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 378
Liczba ważnych kart:6 378
Frekwencja wyborcza:17.74%
Liczba głosów ważnych:6 094
% głosów ważnych:95.55%
Liczba głosów na listy komitetu:177
% 2.90%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Golub-Dobrzyń 10 098  1 960  1 960  1 890  60  3.17
Ciechocin 3 156  536  536  510  19  3.73
Golub-Dobrzyń 6 822  959  959  904  36  3.98
Kowalewo Pomorskie 9 113  1 798  1 798  1 726  43  2.49
Radomin 3 270  556  556  529  1.32
Zbójno 3 489  569  569  535  12  2.24
Ogółem 35 948  6 378  6 378  6 094  177  2.90
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 126 71.19 2.07
KRUPA Łukasz Marcin 11 6.21 0.18
STRAUSS Hanna Barbara 6 3.39 0.10
KRÓLEWICZ Mirosław 3 1.69 0.05
BOROWSKA Joanna Małgorzata 5 2.82 0.08
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 7 3.95 0.11
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 5 2.82 0.08
WOJTAS Jarosław Andrzej 7 3.95 0.11
CIEŚLAKOWSKA Ewa 2 1.13 0.03
WYDRZYŃSKI Maciej 5 2.82 0.08