A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń
brak 1.32% 1.59% 1.85% 2.12% 2.38% 2.65% 2.92% 3.18% 3.45% 3.71%
danych 1.58% 1.84% 2.11% 2.37% 2.64% 2.91% 3.17% 3.44% 3.70% 3.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 098
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 960
Liczba ważnych kart:1 960
Frekwencja wyborcza:19.41%
Liczba głosów ważnych:1 890
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:60
% 3.17%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 51 85.00 2.70
KRUPA Łukasz Marcin 2 3.33 0.11
STRAUSS Hanna Barbara 0 0.00 0.00
KRÓLEWICZ Mirosław 0 0.00 0.00
BOROWSKA Joanna Małgorzata 1 1.67 0.05
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 0 0.00 0.00
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 3 5.00 0.16
WOJTAS Jarosław Andrzej 2 3.33 0.11
CIEŚLAKOWSKA Ewa 1 1.67 0.05
WYDRZYŃSKI Maciej 0 0.00 0.00