A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Janikowo

Janikowo
brak 0.93% 1.03% 1.14% 1.24% 1.34% 1.45% 1.55% 1.65% 1.75% 1.86%
danych 1.02% 1.13% 1.23% 1.33% 1.44% 1.54% 1.64% 1.74% 1.85% 1.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 943
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 108
Liczba ważnych kart:2 107
Frekwencja wyborcza:19.26%
Liczba głosów ważnych:2 007
% głosów ważnych:95.25%
Liczba głosów na listy komitetu:35
% 1.74%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 18 51.43 0.90
MICHAŁEK Iwona Krystyna 1 2.86 0.05
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 1 2.86 0.05
PROKOPOWICZ Wojciech 5 14.29 0.25
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 0 0.00 0.00
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 1 2.86 0.05
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 2 5.71 0.10
LASKOWSKI Dariusz Jan 3 8.57 0.15
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 2 5.71 0.10
WALKOWIAK Andrzej 2 5.71 0.10