A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Janikowo

Janikowo
brak 2.13% 2.60% 3.06% 3.53% 4.00% 4.47% 4.93% 5.40% 5.87% 6.33%
danych 2.59% 3.05% 3.52% 3.99% 4.46% 4.92% 5.39% 5.86% 6.32% 6.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 943
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 108
Liczba ważnych kart:2 107
Frekwencja wyborcza:19.26%
Liczba głosów ważnych:2 007
% głosów ważnych:95.25%
Liczba głosów na listy komitetu:64
% 3.19%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 43 67.19 2.14
KRUPA Łukasz Marcin 5 7.81 0.25
STRAUSS Hanna Barbara 2 3.13 0.10
KRÓLEWICZ Mirosław 7 10.94 0.35
BOROWSKA Joanna Małgorzata 2 3.13 0.10
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 3 4.69 0.15
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 0 0.00 0.00
WOJTAS Jarosław Andrzej 1 1.56 0.05
CIEŚLAKOWSKA Ewa 0 0.00 0.00
WYDRZYŃSKI Maciej 1 1.56 0.05