A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Pakość

Pakość
brak 0.93% 1.03% 1.14% 1.24% 1.34% 1.45% 1.55% 1.65% 1.75% 1.86%
danych 1.02% 1.13% 1.23% 1.33% 1.44% 1.54% 1.64% 1.74% 1.85% 1.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 946
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 424
Liczba ważnych kart:1 424
Frekwencja wyborcza:17.92%
Liczba głosów ważnych:1 353
% głosów ważnych:95.01%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 1.92%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 10 38.46 0.74
MICHAŁEK Iwona Krystyna 2 7.69 0.15
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 3 11.54 0.22
PROKOPOWICZ Wojciech 0 0.00 0.00
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 1 3.85 0.07
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 2 7.69 0.15
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 0 0.00 0.00
LASKOWSKI Dariusz Jan 4 15.38 0.30
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 0 0.00 0.00
WALKOWIAK Andrzej 4 15.38 0.30